วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556

แนะนำตัว


สวัสดีค่ะ

ชื่อ นางสาวเสาวนีย์  ศรีบัวอ่ำ
 รหัสนักศึกษา 554144079 ชั้นปีที่ 2
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา หมู่ 2
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
                                  
บล็อกนี้ทำขึ้นเพื้อเผยแพร่ความรู้ และใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้สำหรับผู้ที่มีความสนใจจะศึกษาเกี่ยวกับวิชานวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ดิฉันหวังว่าบล็อกนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่เข้ามาชมไม่มากก็น้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น